Wizyt: 32917

Kompania Węglowa

Kompania Węglowa S.A. nowoczesne ekologiczne paliwa węglowe

Telefon 32 757 22 11
Faks 32 255 54 53
E-mail centrala@kwsa.pl

Adres Powstańców 30 , 40-039 Katowice

Kompania Węglowa S.A. powstała 1 lutego 2003 roku. To młody organizm gospodarczy o rozległych górniczych tradycjach. Utworzona w drodze zmiany nazwy Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. i przeniesienia do Kompanii Węglowej S.A. Kompania Węglowa S.A., uczestnicząc w  procesie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, buduje swoje nowoczesne oblicze rynkowe, produkcyjne, finansowe. Tworzy wizerunek... Czytaj dalej


Kompania Węglowa S.A. powstała 1 lutego 2003 roku. To młody organizm gospodarczy o rozległych górniczych tradycjach. Utworzona w drodze zmiany nazwy Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. i przeniesienia do Kompanii Węglowej S.A.
Kompania Węglowa S.A., uczestnicząc w  procesie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, buduje swoje nowoczesne oblicze rynkowe, produkcyjne, finansowe. Tworzy wizerunek firmy funkcjonalnie zorganizowanej, efektywnie zarządzanej i wiarygodnej dla partnerów w biznesie.

Efektywny nadzór właścicielski w Grupie Kapitałowej Kompanii Węglowej spełnia funkcję integrującą w procesie zarządzania i kontroli, poprzez współdziałanie organów spółki dominującej i spółek zależnych wchodzących w skład grupy, przy podejmowaniu najważniejszych   decyzji strategiczno-operacyjnych, z jednoczesnym zachowaniem ich odrębności. Kompania Węglowa S.A. rozpoczęła działalność gospodarczą 1 lutego 2003 roku, skupiając wówczas 23 kopalnie funkcjonujące wcześniej w strukturach pięciu różnych spółek węglowych.

Poza kopalniami w strukturze Kompanii Węglowej znalazły się także specjalistyczne zakłady zaplecza technicznego. W obszarze rynku najważniejsze cele to dostosowanie wachlarza produkcji do jakościowych wymogów odbiorców krajowych i zagranicznych. To także stały monitoring preferencji klientów oraz zmian zachodzących na rynku. Firma dba o to, by prowadzona przez nią działalność produkcyjna odbywała się w warunkach zapewniających optymalną ochronę środowiska naturalnego.

Zwiń